www.bgemn.ubhealth.mn

Ёс зүй

БГДЭМТ-ийн дэргэдэх Ёс зүйн хэсгийн хорооны гишүүд нь ЭМСайдын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/256 тоот тушаалын гуравдугаар хавсралтын “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэсгийн хорооны журам”, 2013 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 446 дугаар Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ”-г шинэчлэн батлах тухай тушаалын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, харьцаа хандлагын талаар дотоодын сургалт болон ажлуудыг үе шаттайгаар зохион байгуулж ажиллалаа. Зохион байгуулсан сургалтанд нийтдээ 348 ажилтан хамрагдсан. Үүнд:

ü Сургалтын сэдэв: “Сэтгэлд нийцсэн найман үйлчилгээ”

Сургалт хийсэн ажилтан: Хүүхдийн тасгийн сувилагч Т.Ган-Оюун

Сургалтанд хамрагдсан ажилтны тоо: Их эмч, эмнэлгийн дээд мэргэжилтэн 17, дунд мэргэжилтэн 26, бусад ажилтан 22, иргэд

Огноо: 2017 оны 01 сард

ü Сургалтын сэдэв: “Эмч эмнэлгийн ажилтны харьцаа хандлага, ёс зүй” 1.5кредиттэй

Сургалт хийсэн ажилтан: “Монголын сувилахуйн нийгэмлэг”-ээс

Сургалтанд хамрагдсан ажилтны тоо: Сургалтанд 91 сувилагч, тусгай мэргэжилтэн хамрагдсан

Огноо: 2017 оны 03 сарын 16

ü 2017-03-16-нд Поликлиникийн тасгийн эмч ажилчдад “Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ” сэдвээр сургалт хийсэн. Сургалтанд нийт 36 эмч ажилчид хамрагдсан.

ü Сургалтын сэдэв: “Эмнэлгийн ажилтан хоорондын, ажилтан үйлчлүүлэгч хоорондын харилцаа”

Сургалт хийсэн ажилтан: Хүний нөөцийн ажилтан, ёс зүйн багийн гишүүн Б.Гэрэлтуяа

Сургалтанд хамрагдсан ажилтны тоо: Үйлчилгээний ажилтан 33

 

Зочдын тоо

Гишүүд : 2
Нийт мэдээ : 162535
Web Links : 6
Мэдээ үзсэн : 3781486

Цаг агаар

Санал асуулга

Сэтгэл ханамжтай үйлчилгээ авахад таньд юу хэрэгтэй байна.
 

Тамхины хор хөнөөл

Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module

Зөвлөгөө